Kaped – tänapäevane, esteetiline, kiire ning valutu ravimeetod. Vaata kuidas Airnivol töötab: https://www.airnivol.ee/kuidas-see-tootab/

 

Ravi läbiviimiseks luuakse digitaalne raviplaan. Patsient saab kolmemõõtmeliselt näha, kuidas iga kape muudab hammaste asendit ja milline on ravi lõpptulemus. Raviplaani järgi toodetakse individuaalselt vajalik arv kapesid, mille abil nihutatakse hambaid järk-järgult soovitud tulemuse suunas. Patsient saab sõltuvalt konkreetselst ravijuhtumist teatud hulga kapesid koju kaasa ja vahetab neid ise umbes iga kahe nädala tagant .

Kaped on biosobivast plastmassist valmistatud, väga õhukesed ja läbipaistvad, tugevad ja vastupidavad vormid. Kaped paigaldatakse kogu hambakaare peale ja neid saab suust igapäevaselt söömiseks ja hammaste puhastamiseks iseseisvalt eemaldada. Kaped ei ole takistuseks rääkimisel ja söömisel ega hammaste puhastamisel, neid on lihtne iseseisvalt paigaldada ja eemaldada. Ravimeetod eeldab korrektset ravijuhiste järgimist patsiendi poolt. Kapedega ravi on sobiv ka lastele alates hetkest kui piimahambad on vahetunud.

 

Ravi vajaduse põhjused
Näidustusi ortodontiaks on suutervise seisukohalt mitmeid, kuigi inimesele endale on enamasti esmatähtis just esteetiline külg ja see on ka sagedaseim põhjus, miks ortodontilise ravi sooviga arsi poole pöördutakse. Lisaks on ortodontia näidustatud ka juhtudel kui sa hammaste asendite tõttu ei saa iseseisvalt head hügieeni võimaldada (hea hügieen omakorda tagab kogu suutervise), kui hammaste asendite tõttu on nende funktsioon või rääkimine häiritud ja tihti ka põhjusel, et võimaldada muu ravi edukat teostamist tegemata selleks mõistlikkuse piiridest suuremaid kompromisse. Sageli ei saa näiteks proteetilist ja parodondi (hammast ümbritsevate erinevate kudede kompleks) ravi või implantoloogiat vajalikul ja sobival viisil teostada eelneva ortodontilise ravita.
 

Raviplaan ja toetavad diagnostilised tegevused
Ravi on võimalik teha vastavalt vajadusele ainult ühele või mõlemale kaarele korraga, kuid enamasti on ühe kaare hammaste asendite muutmisel vajalik ka teise kaare asendite muutmine hambakaarte kokkusobivuse, e normaalse hambumuse tagamiseks kuna alumine kaar on ülemisest väiksem ja kujundlikult öeldes käib alumine kaar ülemise kaare sisse.
Ravi planeerimiseks ja kapede tootmiseks on alati vajalik diagnostika, mis sisaldab digitaalseid röntgenpilte, suu 3D skaneerimist digitaalsete mudelite, e hambakaarte koopiate saamiseks ja digifotosid hammastest ja näost. Kogu selle info ühendamine ravi planeerimiseks mõeldud programmi võimaldab luua detailse raviplaani, e ravi etapiviisilise kajastuse nii kirjas, pildis kui videos, st enne kui tellid kaped ja alustad raviga, on sul juba ka visuaalis ette teada hammaste asendid ja väljanägemine ravi lõppedes. Selline lähenemine annab sulle kindlasti ka kindlustunde ravi üle otsustamisel. Diagnostiline materjal võimaldab ühtlasi tutvuda ka ortodontilise ravi õnnestumiseks vajalike taustsüsteemidega, st kontrollida lõualuude üldist seisundit, põletike ja muude muutuste esinemist luus, igemetes ja hammastes, et sind probleemide esinemisel suunata vastavate spetsialistide juurde ravile.
Diagnostika tegemisest kapede kasutuselevõtuni kulub enamasti asjade sujuval laabumisel aega üks kuu, mille jooksul vahetan sinuga infot raviplaani osas ja selle sobivusel tellime kaped.
Olenevalt ravi keerukusest on vajalik teatud arv kapesid. Saad kaped ravi alustamisel enda kätte ja vahetad neid iseseisvalt uute vastu iga kahe nädala tagant. Igal järgmisel uuel kapel on hammaste asendeid muudetud rivistumise suunas 0.1-0.2 mm võrra ja nii liiguvadki hambad algsest asendist samm-sammult ette planeeritult ja täpselt soovitud rivistumise suunas. Hammastele ei tohiks avaldada liiga suurt survet korraga, samas liiga väike surve ei anna soovitud tulemust. Eelnev tingibki spetsiaalsete materjalide ning kindla arvu kapede kasutamise vajalikkuse hammaste rivistamiseks, millest omakorda sõltub otseselt ravi kestus ja hind.
Tavaliselt jääb valdav osa ravijuhte kestvuselt vahemikku 8-14 kuud, aga vahel tuleb ette ka paari kuu või isegi paari aasta pikkuseid ravisid.
 

Ravi õnnestumiseks vajalikud eeltingimused
Kapedega ravi kasuks otsustades on oluline mõista ka iseseisva püsiva panustamise vajadust raviplaani järgimisel, sest ravi õnnestub vaid kui järgid täpselt ravi läbiviimiseks antud juhiseid. 
 

Ravi kulg ja tulemus
Ravi kulg ja tulemus ei ole meditsiini ühelgi erialal 100% ette ennustatav vaid on 100% ette planeeritav. Selle plaani täitumist on võimalik omalt poolt juhtida juhiste täpse järgimisega ja vajadusel saab plaani korrigeerida, et saavutada soovitud tulemus. Nii on ka ortodontias üldiselt ja samuti kapedega ravi korral. Kuna ravi on täpselt ette planeeritud ja juhitud individuaalsete kapedega, siis on nihked minimaalsed ning kui ravi tulemus ei peaks sinust sõltumatutel põhjustel vastama raviplaanis ette nähtule, siis teeb kapede tootja oma kuludega ravi raviplaaniga vastavusse viimiseks vajalikud lisakaped.
Detailselt raviplaanilt on näha hammaste liikumist ja asendite muutumist iga kapega ning ka ravi lõpptulemust hammaste lõpliku asendiga, st patsient teab juba enne ravi alustamist, millise tulemusega ravi lõpeb. Raviplaani sobivuse korral saame esitada juba tellimuse kapedele, mis üldjuhul jõuavad meieni paari nädalaga. Tootja saadab meile esimesed 15-20 kapet ja pärats nende kandmist ülejäänud kui sinnani on kõik liikunud ootuspäraselt. Kapede saabumise aega arvestades saame ka broneerida visiidi nupukeste liimimiseks hammastele, muude erinevate toimingute sooritamiseks (nt hammaste vahede avamiseks) ja kapede kasutuselevõtuks. Samal visiidil annan sulle ka kõik juhised, et saaksid kapedega iseseisvalt hakkama. Visiidid ravi ajal planeerin sõltuvalt raviplaani vajadustest ja ravi edenemisest ning need lepime kokku jooksvalt. Näiteks keskmise keerukusega aastase ravi korral tuleb koos esimese kapede kasutuselevõtu visiidiga kokku 4-5 visiiti.
 

Ravi maksumus ja leping
Sõltuvalt kapede arvust jääb ravi maksumus vahemikku 1300-4000 eurot. Esmasel konsultatsioonil (30 eurot) annan sulle hinnangu ravi keerukuse, kestvuse ja hinna kohta ning kui see sinu ootusetele ja vajadustele vastav on, siis viime läbi diagnostika detailse raviplaani koostamiseks (95 eurot). Detailse raviplaani hind on 300 eurot, mis aga kapede tellimisel kuulub alati ravi hinna sisse.
Ravi eest tasumine toimub kapesid tellides ning ravi summa sisaldab kõik raviks vajalikud visiidid ja materjalid kuni on saavutatud raviplaani kohane tulemus.
Lepinguks ravi alustamiseks on arsti ja patsiendi poolt allkirjastatav "Patsiendi nõusoleku ankeet", milles patisent annab nõusoleku ravi alustamiseks ja saab detailse ülevaate raviplaani koostamise protsessist ja enda hoolsuskokohustustest ravi kestuse jooksul. Ravi  tulemus sõltub suuresti patsiendi pühendumusest, st kuidas jälgitakse raviarsti ja tootja poolseid juhiseid ravi õnnestumiseks. Materjalide osas on olemas tootjapoolne garantii ja ühtlasi tagab tootja vajadusel lisakapede tootmise, juhul kui ravi tulemuses ja raviplaanis esineb mittevastavusi. Lisaks on alati lepingu eest ka kirjavahetus, raviplaan ja esitatud ning makstud arved.
 

Probleemid ja küsimused
Probleemide või küsimuste tekkides ravi ajal palun sul minuga alati koheselt ühendust võtta, kas e-kirja teel aadressil rutaottesson@hotmail.com või telefonil 5167071.
 

ortodontiline ravi airnivol kapedega